• Home

   » 

  Luật doanh nghiệp

   » 

  Thủ tục thành lập công ty vận tải

  • Thủ tục thành lập công ty vận tải

  • Thủ tục thành lập công ty vận tải
    

  • Tuesday, 16 December 2014, 01:00:07 AM
  • Thay đổi giám đốc công ty

    I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

   Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
   Nghị định của Chính Phủ số88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 năm 2006;
   Thông tư số03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ kế hoạch Đầu tư;
   Thông tư số05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA áp dụng từ ngày 13 tháng 7 năm 2009 ;
   Quyết định số10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
   Quyết định số337/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 10/4/2007 Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

   Công chứng, dịch vụ công chứng, thủ tục công chứng, văn phòng công chứng

   II.  THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY VẬN TẢI
   1. Cách thức thực hiện:
   Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.
   2. Hồ sơ bao gồm:
   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
   Dự thảo điều lệ;
   Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên;
   Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc thành viên sáng lập Công ty TNHH:
   - Đối với cá nhân: CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
   - Đối với tổ chức: GCN đăng ký kinh doanh, Điều lệ công ty, Biên bản, Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền, CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền;
   Ngoài dịch vụ vận tải, nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định và ngành nghề có chứng chỉ thì phải có thêm các văn bản sau:
   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
   3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.
   4. Kết quả thủ tục hành chính:
   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
   5. Mã ngành nghề:
   Cấp
   1
   Cấp 2
   Cấp 3
   Cấp 4
   Cấp 5
   Tên ngành
    
   49
    
    
    
   Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
    
    
   491
    
    
   Vận tải đường sắt
    
    
    
   4911
   49110
   Vận tải hành khách đường sắt
    
    
    
   4912
   49120
   Vận tải hàng hóa đường sắt
    
    
   492
   4920
   49200
   Vận tải bằng xe buýt
    
    
   493
    
    
   Vận tải đường bộ khác
    
    
    
   4931
    
   Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
    
    
    
    
   49311
   Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm
    
    
    
    
   49312
   Vận tải hành khách bằng taxi
    
    
    
    
   49313
   Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy
    
    
    
    
   49319
   Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác
    
    
    
   4932
    
   Vận tải hành khách đường bộ khác
    
    
    
    
   49321
   Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
    
    
    
    
   49329
   Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
    
    
    
   4933
    
   Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
    
    
    
    
   49331
   Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
    
    
    
    
   49332
   Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
    
    
    
    
   49333
   Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông
    
    
    
    
   49334
   Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
    
    
    
    
   49339
   Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
    
    
   494
   4940
   49400
   Vận tải đường ống
    
   50
    
    
    
   Vận tải đường thủy
    
    
   501
    
    
   Vận tải ven biển và viễn dương
    
    
    
   5011
    
   Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
    
    
    
    
   50111
   Vận tải hành khách ven biển
    
    
    
    
   50112
   Vận tải hành khách viễn dương
    
    
    
   5012
    
   Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
    
    
    
    
   50121
   Vận tải hàng hóa ven biển
    
    
    
    
   50122
   Vận tải hàng hóa viễn dương
    
    
   502
    
    
   Vận tải đường thuỷ nội địa
    
    
    
   5021
    
   Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
    
    
    
    
   50211
   Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
    
    
    
    
   50212
   Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
    
    
    
   5022
    
   Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
    
    
    
    
   50221
   Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới
    
    
    
    
   50222
   Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
    
   51
    
    
    
   Vận tải hàng không
    
    
   511
   5110
   51100
   Vận tải hành khách hàng không
    
    
   512
   5120
   51200
   Vận tải hàng hóa hàng không
   Lưu ý:
   Những nội dung quy định nêu trên được tổng hợp tại các văn bản hướng dẫn, áp dụng đối với việc thành lập công ty 100% vốn đầu tư trong nước. Chúng tôi đã hết sức cố gắng mang đến cho người sử dụng những thông tin chính xác, cập nhật và có tính thực tiễn. Tuy nhiên, những thông tin cũng như các văn bản quy phạm pháp luật tham chiếu có thể có những thay đổi vào thời điểm người sử dụng có được những ý kiến này. Người sử dụng cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý về vấn đề của mình.

    Liên kết xem thêm:  sang tên sổ đỏ, thủ tục sang tên sổ đỏ, thu hồi nợ

  • ---------------------------------------------------------------

  • ---------------------------------------------------------------------------------------

   • Bình luận của bạn

   •   
 •  
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • abc abc
  • Hotline: .