Cần làm gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

(BVPL) – Hiện tại tôi đang thất nghiệp do công ty bị phá sản và chưa tìm được việc làm mới. Tôi đã đóng bảo hiểm được 8 năm tại công ty cũ và chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp lần nào. Vậy tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp không? Nếu có thì tôi cần phải làm gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? (Đức Anh – Nghệ An).

Đối với câu hỏi của bạn, Luật sư Lê Hiếu – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng có ý kiến như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, căn cứ quy định của Luật việc làm năm 2013, bạn đã tham gia bảo hiểm được 8 năm tại công ty cũ và chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp lần nào nên bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.


 Luật sư Lê Hiếu, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng.

Để được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, bạn cần thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

(1) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH);

(2) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động (trong trường hợp của bạn, bạn có thể cung cấp văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của công ty cũ).

(3) Sổ bảo hiểm xã hội

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, nếu chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải trực tiếp nộp 01 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm của địa phương nơi bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

– Bạn sẽ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

+ Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp ủy quyền là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Bước 3: Nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn.

Nếu trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ mà bạn vẫn chưa tìm được việc làm thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho bạn vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại cho bạn cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.

Bước 4: Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

– Trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ nêu rõ thời gian và mức tiền trợ cấp thất nghiệp mà bạn được hưởng trong một tháng.

– Bạn sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên do tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Bạn sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 trở đi do tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Bước 5: Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Sau khi nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu, những tháng tiếp theo đó, bạn phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm việc làm theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nguồn: baovephapluat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *